تلنگر

حدیث ازدواج

 

  

چهل حدیث زیبا در مورد ازدواج

    

    

 

1) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید که اگر چنین نکنید ، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد .

(نهج الفصاحه ، ح247) 

  

 

2 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواجها ها آن است که آسان تر انجام گیرد .

(نهج الفصاحه ، ح248)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، که نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

ازدواج سنت من است پس هر که از سنت من روی بر گرداند از من نیست .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود.

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند ، شیطانش فریاد بر آورد که : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ کرد .

(کنز العمال . ح44441)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر که ازدواج کند نصف عبادت به او داده شده است .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند ، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب می خواند .

(بحار الانوار . ج103 0ص219)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

زن بگیرید ؛ زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند .

(بحار الانوار . ج103 0ص217)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این کار خداوند اخلاق آنان را نیکو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردی های آنان می افزاید .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر که از ترس تهیدستی ازدواج نکند ، به خدای متعال گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد » .

(نور الثقلین . ج3 . ص597)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

از مردی به نام عکاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض کرد : خیر . پرسید : آیا کنیزی داری ؟ عرض کرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض کرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج کن وگر نه از گناه کاران هستی .

(بحار الانوار . ج103 0ص219)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر که مجردی را زن دهد ، از جمله کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر می افکند .

(اصول کافی . ج5 . ص331)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14 ) امام علی (علیه السلام) :

بهترین وساطتها این است که میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15 ) امام باقر (علیه السلام) :

مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در امر ازدواج کسب تکلیف و اجازه کرد ، حضرت فرمود : آری ازدواج کن و بر تو باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص21)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید .

(کنز العمال . ح44590)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

با زن به خاطر ۴ چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج کن

(کنز العمال . ح44602)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18 ) امام حسن (علیه السلام) :

به مردی که با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت کرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی کند .

(مکارم الاخلاق . ج1 . ص446)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

19 ) امام صادق (علیه السلام) :

شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن کابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد .

(معانی الاخبار . ص152)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین مهریه سبکترین آن است .

(کنز العمال . ح44707)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21 ) امام کاظم (علیه السلام) :

جهاد زن ، خوب شوهر داری کردن است .

(اصول کافی . ج5 . ص507)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

22 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد .

(کنز العمال . ح44435)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

23 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

به زن خود خدمت نکند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .

(بحار الانوار . ج104 0ص132)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر زنی که شوهرش را هفت روز خدمت کند ، خداوند هفت در دوزخ را به روی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در که بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه این عمل او برایش بهتر از یکسال عبادت باشد که روزهایش را روزه و شب هایش را به عبادت سپری کند .

(إرشاد القلوب . ص175)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

25 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

بدانید که خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از کسی که به زنش ستم می کند تا آنکه زن طلاق خلع بگیرد .

(ثواب العمال . ص 339 )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

مراسم ازدواج را آشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان .

(کنز العمال . ح44532)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که او را یاری کند .

(نهج الفصاحه ، ح278)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28 ) امام رضا (علیه السلام) :

با کسی که اخلاقش بد است وصلت نکنید .

(وسائل الشیعه . ج5 . ص10)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

29 ) امام باقر (علیه السلام) :

با کسی که از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج کنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود .

(اصول کافی . ج5 . ص347)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

30 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

از خوشبختی و سعادت مرد این است که زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد .

(اصول کافی . ج5 . ص327)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

31 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر زنی که به شوهر خود بگوید که از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص115)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

32 ) امام باقر (علیه السلام) :

چرا مومن زن نگیرد ، که شاید خدا به او فرزندی دهد که زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد .

(مکارم الاخلاق . ص573)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

33 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

هر که قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نکند از من نیست .

(مکارم الاخلاق . ص؟)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

34 ) امام رضا (علیه السلام) :

اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محکم و سنتی پیروی شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیکی به خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه که خداوند در این امر قرار داده است ؛ انگیزه ای بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و عاقل درست اندیش به آن بشتابد .

(مکارم الاخلاق . ص449)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

35 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواج ها آن است که آسان تر انجام بگیرد .

(نهج الفصاحه ، ح248)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

35 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

سه چیز است که در آن شوخی نیست : طلاق ، نکاح و آزاد کردن بنده .

(نهج الفصاحه ، ح258)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

36 ) امام صادق (علیه السلام) :

افراد با ایمانی که ازدواج می کنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند .

(اصول کافی . ج5 . ص329)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

37 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین امت من در درجه اول کسانی هستند که ازدواج کرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند .

(مسترک الوسائل . ج2 . ص531)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

38 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

آن کس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است .

(محجت البیضاء . ج3 .ص94)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

39 ) امام صادق (علیه السلام) :

از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود که خدایا به تو پناه می برم از زنی که مرا پیر می کند قبل از آنکه زمان پیری ام فرا رسد .

(اصول کافی . ج5 . ص326)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

40 ) پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) :

ای جوان زود ازدواج کن و از زنا بپرهیز زیرا که زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد .

(مکارم الاخلاق . ص96) 

برگرفته از : وبلاگ احادیث شیعه

برچسب‌ها: حدیث، ازدواج
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 09:53 ب.ظ | نویسنده: انجمن اسلامی | چاپ مطلب
نظرات (4)
سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1392 11:07 ب.ظ
حیفا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام من یه تازه واردم لطفا به من سر بزنید و از نظراتتون بهره مندم کنید.ممنون.
پاسخ:
سلام
چشم!
بازم پیشمون بیا.
چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1392 11:38 ب.ظ
حیفا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بسیار عالی و کاربردی در این راستا با اجازه تون کتابی معرفی می کنم برای علاقه مندان، "مهارت های زندگی در آیینه آیات و روایات " نوشته ی خانم زهرا آیت اللهی.
:)
سپاس.
پاسخ:
تشکر ازتون
یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392 07:05 ق.ظ
مسافر
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
تشکر برادر
پاسخ:
سلام
خواهش میکنم...
دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392 06:55 ب.ظ
...
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
ازدواج کردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ:
سلام علیکم و رحمه الله
شما؟
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد